Mysle, dwěle, prašenja

srjeda, 24. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Podłožki za wólby Serbskeho sejma Serbske Nowiny Podłožki za wólby Serbskeho sejma Serbske Nowiny
Wólby do Serbskeho sejma

Njeznaju nikoho, kotryž by ideju serbskeho parlamenta zasadnje za wopačnu měł. Tež wutworjenje serbskeje korporacije zjawneho prawa drje nima nichtó za zwoprědka špatnu wěc. Přiwšěm słyšiš tuchwilu na přewažnje serbskorěčnych wsach tójšto ludźi, kotřiž zwuraznjeja – raz wótřišo, raz zaćichim –, zo njejsu přezjedni z postupowanjom iniciatiwneje skupiny za tak mjenowany „Serbski sejm“. Chcył někotre mysle wo problematice sformulować:

Česću sej angažement kóždeho, kotryž so za Serbstwo zasadźuje. Widźu a připóznawam prócu a dźěło sejmarjow. Inicia­tiwa je docpěła ludźi, kotřiž njeběchu dotal w serbskej zjawnosći aktiwni. Sprěnja je to rjad Serbow zwonka Łužicy. Zdruha pochadźa nahladny dźěl sym­patizantow sejma z kónčin, hdźež serbska rěč a kultura dźensa skromnu rólu hra­jetej. Woni widźa w mjenowanej inicia­tiwje šansu, so zaměrnje na serbskim žiwje­nju wobdźěleć. Zestawa přiwisnikow pokazuje snano na – woprawdźite abo začuwane – dźěry w etablě­rowanych strukturach, kotrež dyrbjeli – a hodźeli – so zapłatać.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND