Zakitowar snadnje zwrěšćił

póndźela, 04. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Domowiny Dawid Statnik (4. wotlěwa) a starosta Serbskeho Sokoła Milan Funka (naprawo) přepodaštaj na 37. sokołskim wolej bulowym turněru požadany pokal a čestne wopismo za 1. městno mustwu Serbski dom Budyšin.  Foto: Tomaš Šołta Předsyda Domowiny Dawid Statnik (4. wotlěwa) a starosta Serbskeho Sokoła Milan Funka (naprawo) přepodaštaj na 37. sokołskim wolej bulowym turněru požadany pokal a čestne wopismo za 1. městno mustwu Serbski dom Budyšin. Foto: Tomaš Šołta

37. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny

Dokelž bě město Budyšin tydźenjej do najwjetšeho serbskeho wolejbuloweho turněra Serbskemu Sokołej sportowu halu­ na Budyskim Třělnišću wotprajiło, podachu so mustwa sobotu do Radworskeje „Slavije“. Krótko do napoł dźewjećich zahajichu zamołwići Serbskeho Sokoła mjeztym hižo 37. turněr wo pokal Domowiny a běchu zawěsće trochu wolóženi, zo bě wšitke 15 cyłkow do Radworja přijěło. Tak zahaji so woblubowany turněr najprjedy w třoch staflach ze stajnje pjeć teamami.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Při zaso raz wulkotnej ludosportowej naledźe a po napjatych hrach, lětsa w Ra dwor skej „Slaviji“, njeje so tež z połnym zasadźenjom zakitowarjej pokala, Bratrow stwu Róžant, poradźiło so w finalnym kole přećiwo Serbskemu domej přesadźić.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND