HZ Rakecy/Šćeńca nowy wokrjesny koparski mišter w hali

wutora, 05. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Ralbičanscy Sokoljo su so we wobłuku halowych wokrjesnych mišterstwow chětro prócowali, kaž tu na wobrazu Robert Stat nik  (2. wotlěwa). Pjeć króć pak hrajachu jenož  njerozsudnje.  Foto: Werner Müller Ralbičanscy Sokoljo su so we wobłuku halowych wokrjesnych mišterstwow chětro prócowali, kaž tu na wobrazu Robert Stat nik (2. wotlěwa). Pjeć króć pak hrajachu jenož njerozsudnje. Foto: Werner Müller

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) je na halowe mišterstwa we Wojerecach přeprosył. Wosom mustwow wobdźěli so na turněrje w Powołanskošulskim centrumje Konrada Zusy, mjez nimi zakito­war pokala Natwar Wojerecy/Wětnica, DJK Módro-běli Kulow kaž tež Sokoljo z Ralbic. Cyłki hrajachu stajnje­ dźesać minutow, a to w dwěmaj staflomaj.

Sokoljo startowachu w skupinje B a nastupichu najprjedy přećiwo Jednoće Wojerecy. Wuhrachu sej tři stoprocentne šansy, bul pak nochcyše do saka. Samsny wobraz skićeše so w druhej partiji, w kotrejž su přećiwo zakitowarjej pokala Natwar Wojerecy/Wětnica znowa jenož 0:0 hrali, dobre móžnosće bohužel wospjet njewužiwajo.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND