Nowy start w krajnej lize z Henčlom

wutora, 16. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Z Łušćanom Tomašom Henčlom bě prě­nje­ koparske mustwo Budissy Budyšin do regionalneje ligi postupiło a tam wjacore hrajne doby wostało. Po zestupje do wyšeje ligi po sezonje 2018/2019 pak su so zamołwići Budyskeho spor­toweho towarstwa rozsudźili, zo ma prěnje mustwo zaso w krajnej lize hrać, a zo chcedźa so zaso bóle na dorostowe mustwa koncentrować. To wšo ma so z pomocu Tomaša Henčla stać. Z Łušćanom je so za Serbske Nowiny Hans­peter Benad rozmołwjał.

Z kotrymi cilemi dźeće do noweje sezony?

T. Henčl: Mój prěni nadawk je mustwo formować, kotrež móže so ze sportowym towarstwom Budissu Budyšin identifikować. To budźe wulke wužadanje! Po tym widźimy dale a formulujemy nowe cile.

Maće tež natwar koparskeje rezerwy, potajkim druheho mustwa planowany?

T. Henčl: Tale tema budźe chětro wažny­ a z mojeje strony njewuměnity nadawk towarstwa. Časowy ramik pak dźensa hišće mjenować njemóžemy.

Budźeće lětsa hižo prěnich koparjow z młodźiny A Budissy Budyšin do prěnjeho mustwa integrować?

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk