Někotre městna hišće swobodne

póndźela, 16. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rěčny centrum WITAJ přihotuje za jutrowny tydźeń mjeztym třeći ferialny kurs za dźěći. Milenka Rječcyna je so z projektowej sobudźěłaćerku Michaelu Hrjehorjowej rozmołwjała.

Z kotreje přičiny tajki prózdninski kurs wospjet přewjedujeće?

M. Hrjehorjowa: Kurs za serbske dźěći, kotrež zwonka Łužicy bydla a tam zwjetša jenož doma serbsce rěča, ma dobry wothłós. Mnozy starši so pola nas hižo­ sčasom naprašuja, hač a hdy dalši kurs planujemy. Přeja sej za swoje dźěći tajki poskitk, dokelž twori tón přidatny rěčny rum. Dźěći móža swoje zamóžnosće nałožować, čitać a pisać zwučować a zabawne dny dožiwić. Nimo toho ze­znawaja nowych přećelow.

Na koho je kurs wusměrjeny?

M. Hrjehorjowa: Witamy zajimcow 1. do 6. lětnika. Mjez lětsa přizjewjenymi su dźěći, kotrež budu wospjet pódla. Wjaco­re su z Drježdźan. Někotre jed­not­liwe swobodne městna pak hišće mamy. Zajimcy móža so rady w rěčnym centrumje přizjewić.

Štó so wo holcy a hólcow stara?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND