Start sezonypři jězoru so dliji

štwórtk, 16. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Njezwučene měrnje je lětsa w aprylu při najwjetšim nutřkokrajnym jězorje Sakskeje. Bjerwałdski jězor ze swojimi 13,6 kwadratnymi kilometrami wodoweje płoniny a 23 kilometrami přibrjoha je koronapandemije dla jako turistiski cil potrjecheny. Wo aktualnym ­połoženju na městnje je so Andreas Kirschke z projektnym koordinatorom Hamorskeje gmejny Romanom ­Krautzom rozmołwjał.

W kotrej měrje wobwliwuje pandemija přihoty na lětušu sezonu?

R. Krautz: Wukazow dla je wužiwanje krajinoweho parka při Bjerwałdskim jězorje jenož z wozbmjezowanjemi móžne. Naše komunalne infrastrukturelne připrawy kaž na přikład płuwace šćežki na wodźe, zjawne nuzniki a turistiska informacija při Bjerwałdskim jězorje su nětko za wopytowarjow zawrjene. Oficialny start wodosportoweje a kupanskeje sezony měri so po wozjewjenych přikazach swobodneho stata.

Kak Hamorska gmejna tele dny na městnje dźěła? Kotre naprawy so tuchwilu zwoprawdźeja?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND