Wobnowjeja Chróšćanski sportowy centrum

wutora, 12. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kóžde sportowe towarstwo ma wězo zaměr, zo skići swojim aktiwnym spor­tow­cam a přiwisnikam tak dobre wuměnjenja kaž móžno, tak tež Sportowa jednotka Chrósćicy (SJC).

W minjenej zymskej přestawce je so kołowokoło sportoweho centruma Jednota w Chrósćicach něštožkuli hibało, zo by za druhu połseriju koparjow wšitko spřihotowane było. Na přikład su tam saki wrotow kaž tež saki za nimi wuměnili. Nowe wabjenske tafle nětko při hrajnišću tohorunja wuhladaće. Tak witatej was na woběmaj stronomaj wjetšej a dwu­­rěčnej tafli na domjace hry, kotrejž nastaštej we wobłuku sakskeho fondsa „Łužica – žiwa dwurěčnosć“. Tež w kabinach je so tójšto stało. W myjernjach su nowe kachlicy kładli a nowe duše­ instalowali. Material je gmejna přewostajiła, zwoprawdźili su projekt podpěraćeljo a čłonojo SJC a Ze­leno-běłych z Hórkow dobrowólnje. Wulki dźak wšitkim, kotřiž su Chróšćansku sportowu jednotku na najwšelakoriše wašnje podpěrali. Bjez nich njeby cyły projekt móžny był!

Tež w tuchwilnej přestawce korony dla SJC dalše mjeńše a wjetše předewzaća planuje. Na přikład chcedźa nowu studnju ryć, zo bychu potom awtomatisku krjepjensku připrawu do trawnika zatwarić móhli. Chcemy so nadźijeć, zo so tute naročne předewzaće tež zwoprawdźi. Zdźeržće sej wšitcy swoju dobru naladu a wostańće strowi! Feliks Cyž

w mjenje předsydstwa SJC

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND