Wjac hač jeničce dźěłarnja

srjeda, 27. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Blidarski mišter Volkmar Graupner a wobdźělnica wotewrjeneje młodźinskeje dźěłarnje Janine Fritsche (wotlěwa) dźěłataj na projekće „Stejak za zwukowu hru“. Janine sej zmysłapołne dźěło a podpěru při problemach jara waži.  Foto: Silke Richter Blidarski mišter Volkmar Graupner a wobdźělnica wotewrjeneje młodźinskeje dźěłarnje Janine Fritsche (wotlěwa) dźěłataj na projekće „Stejak za zwukowu hru“. Janine sej zmysłapołne dźěło a podpěru při problemach jara waži. Foto: Silke Richter

Dom Bethesda we Wojerecach wužiwaja zajimcy wšitkich generacijow. Jedne ćežišćo jeho skutkowanja je, starać so wo młodostnych a młodych dorosćenych. Silke Richter je so z projektowej nawodnicu a socialnej pedagogowku Doreen Zschiesche rozmołwjała.

Mnozy młodostni sej mysla, zo sće jeničce skupina za sebjepomoc. Diakonija swj. Měrćina pak ma zawěrno dalše poskitki.

D. Zschiesche: Haj, wona w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu jara wjele poskitkow zeskutkownja. We Wojerowskim domje Bethesda mamy nimo kontaktneho městna za sebjepomoc poradźowarnju za wotwisnych. Dalše poradźowarnje su za staršich, dźěći a młodostnych kaž tež za młodźinske socialne dźěło w formje „wotewrjeneje młodźinskeje dźěłarnje“. Tónle poskitk bu 1992 po njeměrach specielnje za prawicarsce orientowanych a k namocy zwólniwych młodostnych wu­tworjeny. Wot toho časa bu wotpowědnje spěchowanskim móžnosćam a potrjebam stajnje zaso změnjeny. Młodźinska dźěłarnja wobsteji mjeztym dźewjeć lět.

Wo koho so we wotewrjenej młodźinskej dźěłarni staraće, što wobdźělnicy wuknu?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND