Łužica je dale jeje domizna

wutora, 28. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Młyny pomału mlěja, ale mlěja. Tak znajmjeń­ša so mi dźěše, jako dźeržach wućišć rozmołwy z Gabrielu Mariju Šmajdźinej w rukomaj. Wozjewjena bě rozmołwa Manfreda Ertela z woblubowanej dźiwadźelnicu pod rubriku „Hamburger im Gespräch“ – a nětko młyn, kiž po­mału mlěje – lětsa 30. meje. Łužiskej wučerce na wuměnku je přiwuzny, na sewjeru bydlacy, přinošk we wući­šćanej formje sposrědkował. Zajimowani móža jón přeco hišće internetnje čitać, a to pod www.shz.de schleswigsko-holsteinskeho nowinskeho nakładnistwa. Titul přinoška je „Rote Teppiche sind nicht so meins“.

wozjewjene w: Druhdźe wo nas
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND