Lěto w žiwjenju rysować

wutora, 11. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

„365/2021 abo jedne lěto w žiwjenju“ rěka mjezynarodny wuměłski projekt pólskich iniciatorow, kotřiž tež Serbow namołwjeja so wobdźělić. Cordula ­Ratajczakowa je so ze Szymonom ­Wiatrom z iniciatiwy „Czytelnia ­Szkicowników“ rozmołwjała.

Što je ideja projekta „365/2021“?

S. Wiatr: Ideja pochadźa z łaćonskeho prajidma „nulla dies sine linea“ – žadyn dźeń bjez linije. Myslimy sej, zo je tež hišće­ na modernym swěće wažne kóž­dy dźeń rysować. Namołwjamy tuž wuměłcow, přez cyłe lěto 2021 skicy zho­towjeć, znajmjeńša dwě wob tydźeń. Nastać­ ma tak skicowy dźenik. Chcemy wuměłcow pohnuć, swět kaž tež sebje samych a swoje wuměłstwo hłubšo do­žiwić a do­dnić. Tohodla by derje było, bychu­-li swoje skicy z wosobinskimi noticami měšeli. Chcemy z projektom wuměłcow z Pólskeje, Słowakskeje, Čěskeje kaž tež z Łužicy zwjazać. Budu-li jenož Polacy a Serbja, je tež derje. Pytamy ně­hdźe dźesać ludźi, wjace nic.

Kak sće na Serbow přišli?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND