Dale jara na so kedźbować

štwórtk, 20. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Jörg Scharfenberg je jednaćel Wojerowskeho klinikuma „Łužiska jězorina“. ­Měrćin Weclich je so z nim wo tuchwilnej situaciji w chorowni rozmołwjał.

Kak sće dotal we Wojerowskej chorowni koronowu pandemiju zmištrowali?

J. Scharfenberg: Pandemijowa faza bě za wšitkich jara napinaca. Smy pak wjele přiwuknyli, tež w managemenće. Naši sobudźěłaćerjo su situaciju jara derje zmištrowali.

Kak wuwiće infekcijow w přichodnych tydźenjach posudźujeće?

J. Scharfenberg: Njejsym klinikowy hygienikar a wirologa. Ale wšitcy eksperća wo tym rěča, zo změjemy druhu žołmu. Z mojeje perspektiwy je tole tež realistiske. Mamy w Europje kaž tež po cyłym swěće dale koronowe palnišća. Dowolnicy a dalši budu wirus do kraja přinjesć. We Wojerowskej chorowni dale a konsekwentnje wšitke hygieniske škitne naprawy přesadźujemy.

Wojerowska chorownja je wotewrjeny dom, wobydlerjo města a wokoliny móža tam wobjedować a prawidłownje su tež wustajeńcy přistupne. A nětko?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND