Jubilej woswjeća z bjesadu

pjatk, 30. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšan Milan Funka nawjeduje wot 2015 w lěće 1993 znowa załoženy Serbski Sokoł. Zhromadnje ze swojim čłonstwom pěstuje wón tež tradicije bywšeho Łužisko-Serbskeho Sokołskeho Zwjazka, kotryž so 1933 rozpušći.  Foto: Alfons Wićaz Budyšan Milan Funka nawjeduje wot 2015 w lěće 1993 znowa załoženy Serbski Sokoł. Zhromadnje ze swojim čłonstwom pěstuje wón tež tradicije bywšeho Łužisko-Serbskeho Sokołskeho Zwjazka, kotryž so 1933 rozpušći. Foto: Alfons Wićaz

Wot lěta 2015 nawjeduje Milan Funka w lěće 1993 znowa załoženy Serbski Sokoł­. Alfons Wićaz je so z nim roz­mołwjał.

Kak pěstujeće tradiciju bywšeho Serb­skeho Sokoła?

M. Funka: Serbski Sokoł ma 100lětnu tradiciju. Kóždy młody Serb měł knihu „Serbski Sokoł“ čitać, zo by dohlad do sokołskeho hibanja dóstał. Tradicije mó­žemy jenož z našimi aktiwitami a stawi­zniskej wědu dale wjesć. Wažna tradicija su naše kóždolětne wolejbulowe a ko­parske turněry starych knjezow. Wobaj stej lětsa koronapandemije dla wupadnyłoj. Tradicije pak su tež sportowe wuspěchi w našich jednotkach na wsach.

Tehdyši sportowy poskitk bě chětro šěroki. Móžeće tež jón dale skićić?

M. Funka: Nimo wolejbula a kopańcy ma skupina Sokoł Budyšin, kotraž na­šemu zwjazkej přisłuša, tež žónsku gymnastisku. Budyscy Sokoljo organizuja toho­runja pućowanja. Zdobom mamy w Sokole dobrych běharjow a triatletow, kotřiž so tež zwonka Łužicy na wubědźowanjach wobdźěleja.

Wobdźěliće so na projektach a wukubłujeće tež wašich čłonow?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND