Zapósłane (26.01.21)

wutora, 26. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Křesćan Krawc z Hrubjelčic měni: Činja, kaž njeby Serbow było

W přinošku, wozjewjenym w Serbskich Nowinach z 15. januara, dźe wo to, zo bu bazowa struktura w cyrkwinskim wobwodźe Budyšin-Kamjenc Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje noworjadowana. Hodźijskej wosadźe běchu z cyrkwinskeho zarjada w Drježdźanach přilubili, zo swoje městno w serbskim sydlenskim rumje wobchowa. Nětko pak bu Hodźijska wosada bjez dalšeho jednanja zarjadowana do noweje wjet­šeje struktury, kotraž serbski sydlenski rum daloko přesahuje, hač do Zemic­Tumic, haj samo hač do Biskopic a dale. To je, kaž SN pisaja, „z wulkim wobmje­zowanjom prawow a wuhotowanskich móžnosćow“ zwjazane. Přećiwo tomu Serbski sejm protestuje a sej žada, rozsud cofnyć.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND