Móhli wuznamnu rólu zabrać

srjeda, 27. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Praha (SN/bn). Mjezynarodna nowinska platforma Kafkadesk chce po swójskim podaću „ultralokalne nowinki z centralneje Europy sposrědkować“ a tak „wuwaženišemu wobrazej wo skupinje Visegrád-krajow polěkować“. Njedawno je tónle ramik takrjec wopušćiła a artikl wo Serbach wozjewiła. Pod nadpismom „Ći tamni Němcy: Kak su Serbja comeback w centralnej Europje nastu­pili“ rozprawja awtor Jefferson Sinclair wo wobydlerjach „w třikrajowym róžku Němska-Čěska-Pólska“. Region to, w kotrymž móhł „wopytowar na kuriozny feno­men storčić. Nańdźeš dwurěčnje po­pisa­ne tafle­ a znački, raz němsce raz w słowjanskej rěči, podobnej čěšćinje abo pólšćinje. Tola wo žanu z njeju so njejedna – je to­ serbšćina.“

wozjewjene w: Druhdźe wo nas
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND