Zapósłane (02.03.21)

wutora, 02. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

K přispomnjenjam Benjamina Hrjehorja w SN z 23. februara wo knize dr. Křesćana Kessnera měni Damian Dyrlich z Noweje Wjeski:

Pola přispomnjenjow Benjamina Hrjehorja wo artiklu dr. Pětra Nawki wo knize „Serbskeho archetypusa“ dr. Křesćana Kessnera přihłosuju wuprajenju, zo njebu kniha kritisce dosć předstajena. K tomu pak dyrbju přispomnić, zo by powšitkownje derje było, bychu-li nowiny abo serbske medije powšitkownje bóle kritiske strony wšelkich zjawow narěčeli. To by strowy diskurs był, sej myslu. Kritiki nowin wo schadźowance dla smy so jako studenća často mjerzali. Přiwšěm nas wone pohonjowachu, zo wobsahi stajnje dale na wysokim niwowje dźeržachmy, kaž kabarety, chór abo Šeršeń.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND