Wustojni Budyscy atleća něhdy a dźensa(1. dźěl)

srjeda, 14. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
 W płuwanskim stadionje w Lipsku zakónči so rekordna serija Egona Henningera 10. nowembra 1967 z nowym rekordom Němskeje demokratiskeje republiki přez distancu 200 m na hrudźi. Za ASK Doprědka Rostock startowacy Henninger płuwaše tehdom 2:29,1 min.  Foto: Bundesarchiv/Helmut Schaar W płuwanskim stadionje w Lipsku zakónči so rekordna serija Egona Henningera 10. nowembra 1967 z nowym rekordom Němskeje demokratiskeje republiki přez distancu 200 m na hrudźi. Za ASK Doprědka Rostock startowacy Henninger płuwaše tehdom 2:29,1 min. Foto: Bundesarchiv/Helmut Schaar

Najwuspěšniši sportowcy z Budyskeho wulkowokrjesa w dobrym połlětstotku na olympiadach

Steffi Walter

Rjadowane po medaljach ma so sankowarka Steffi Walter jako prěnja Budyska olympiadnica mjenować. W rudnohórskim Lauteru pola Aue rodźena Steffi Martin běše w šuli a w sportowym zjednoćenstwje Dynamo Lauter wuspěšna. Jako spěšnosněhakowarka Traktora Ober­wiesenthal bu wona w lětomaj 1983 a 1985 swětowa mišterka a 1986 wu­doby sej w bosniskim Sarajewje olympiske złoto w spěšnosankowanju. Po tym so wuda a přećahny do Budyšina. 1988 zwa­ži­ so Steffi Walter hišće raz na olympiski start. Měsacy dołho je z Trabijom z Budyšina do Oberwiesenthala trenować jězdźiła. A to so tež wudani: W ka­na­diskim Calgaryju wubědźi sej znowa złotu medalju! Swójba přesydli so do Wulkeje Dubrawy, hdźež dźěłaše Steffi Walter na to jako fyzioterapeutka. Lěta 2017 wona po krótkej ćežkej chorosći zemrě.

Udo Wagner

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1) Na Olympiskich zymskich hrach w Calgaryju 1988 je sej wubranka Němskeje demokratiskeje republiki w spěšnosankowanju žonow wšitke tři medalje zawěsćiła. Wotlěwa dobyćerki Cerstin Schmidt (bronza), Ute Obernhoffner (slěbro) a Steffi Walter (złoto) Foto: dpa/Rüdiger Schrader
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND