Kak sej Serbja swoje połoženje rjane barbja

srjeda, 05. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a prjedawša zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa, předsyda serbskeho třěšneho zwjazka Dawid Statnik a Chróšćanski farar Měrćin Deleńk (wothorjeka wotlěwa) we wobłuku livestreamow Konrada Adenaueroweje załožby pod titulom „Serbja we Łužicy – Drěmacy pokład w Sakskej?“ / Deleka naprawo wuslědk naprašowanja ze zarjadowanja, kotrež bě 7. apryla Bosćan Nawka Čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a prjedawša zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa, předsyda serbskeho třěšneho zwjazka Dawid Statnik a Chróšćanski farar Měrćin Deleńk (wothorjeka wotlěwa) we wobłuku livestreamow Konrada Adenaueroweje załožby pod titulom „Serbja we Łužicy – Drěmacy pokład w Sakskej?“ / Deleka naprawo wuslědk naprašowanja ze zarjadowanja, kotrež bě 7. apryla Bosćan Nawka

Mysle dr. Měrćina Wałdy k pozicijam někotrych zastupjerjow našeho ludu w livestreamach Konrada Adenaueroweje załožby

Pod titulom „Serbja we Łužicy – Drě­macy pokład w Sakskej?“ je Konrada Adenauerowa załožba CDU w štyrjoch wusyłanjach přez livestream aktualne wobstejnosće našeho ludu předstajiła. Štóž woprawdźite połoženje Serbow znaje, dyrbješe so jara dźiwać, kak sej woni sami swoju prekernu situaciju přeco hišće rjanu barbja.

W slědźe online-foruma „Jedyn lud, jedyn hłós!?“ bě rěč wo politiskej partici­paciji našeho ludu. W swojim zawodźe sławješe bywša zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa w najróžojćišich barbach zhromadne stawizny Serbow a Němcow. Tysac lět su woni w pječa přikładnej „přezjednosći jako wjetšina a mjeńšina žiwi byli“ a tež dźensa we „wuběrnej zhromadnosći“ we Łužicy sydla. Štóž konfrontacije znaje, kotrež so wšudźe tam jewja, hdźež wjetšina na mjeńšinu storči, dyrbi ze zawisću na paradiziske wobstejnosće Serbow we łužiskej „Šlarafiji“ hladać.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND