Młodostni a šćěpjenje

póndźela, 31. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwo koronje šćěpić dać je tema, kotraž­ tuchwilu ludźi po cyłym swěće zaběra. A nimale kóždy ma k tomu swoje měnjenje. Što pak serbscy młodostni k šćěpjenju praja? Bychu so woni šćěpić dali? Za tym je so Hana Šmitec někotrych z nich prašała.

Melinda Cyžec z Chrósćic: Měnju, zo dyrbi kóždy sam rozsudźić, hač so šćěpić da abo nic. Njemóžu cyle wěsće rjec, hač sym za to abo přećiwo tomu. Njebych pak chcyła, zo smy winowaći so šćěpić dać. Wšako tuchwilu hišće njewěmy, hač změje šćěpjenje na přikład za dźesać lět někajke sćěhi na strowotu čłowjeka. Tež hdyž bych móžnosć měła so šćěpić dać, njebych to chcyła. Přetož sym hižo ko­ronu měła a mam antićělesa. Chcu rady­ hišće dočakać a najprjedy wědźeć, kak so tónle srědk na ćěło a čuwowy system­ wuskutkuje.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk