Serbja wažny faktor za Łužicu

srjeda, 02. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hač do kónca lěta ma „Kulturny plan Łužica“ nastać. Cordula Ratajczakowa je so z dr. Martinu Taubenberger z agentury KulturKonzepte rozmołwjała, kotraž­ na planje dźěła.

Kak su Serbja do projekta zapřijeći?

M. Taubenberger: Dohromady je so 257 kulturnych institucijow a 89 komunow na naprašowanjomaj wobdźěliło. Njejsmy so eksplicitnje za tym prašeli, hač so wo serbskich akterow jedna. Hladajo na mjena kulturnych zarjadnišćow a iniciatiwow bě něhdźe dwanaće do 15 procentow serbskich. W dźěłowych skupinach je tohorunja něhdźe 15 procentow wobdźělnikow ze serbskich institu­cijow a zjednoćenstwow.

Wuslědk naprašowanja bě mała koope­racija mjez Sakskej a Braniborskej. Su Serbja z přikładom za lěpši přichod?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND