Zapósłane (04.06.21)

pjatk, 04. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wukonowa bilanca a motiwacija? To praša so w tuchwilnej kontrowersnej diskusiji čłon Serbskeho sejma dr. Andreas Kluge z Drježdźan:

Z kedźbliwym optimizmom móžu zwěsćić, zo Serbske Nowiny tuchwilu aktiwnje spytaja so na prawu nowinu z debatowej kulturu dale wuwiwać, štož je wuměnjenje za fungowacu demokratisku towaršnosć. K produktiwnej diskusiji słuša wšak minimum intelektuelneje prawdźiwosće, a wid na bytostnosć.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND