Zapósłane (17.06.21)

štwórtk, 17. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pawoł Rota z Ralbic dopomina na serbskeho legionara w Namibiji:

Němski Sakski dźenik njewoteběram. Wěm pak, zo wón jara zajimawe powěsće přinoša. Hdźežkuli mam składnosć, do njeho pohladnu. Tak tež připadnje 13. januara 2017. A namakach na stronje 4 surowy wobraz: Za šiju z dołhimi rjećazami sputani běchu Afričenjo jako pokazka k rozprawje wo žadanju, wotškódnić afriskej ludaj Herero a Nami w Namibiji, w něhdyšej němskej koloniji w Němsko-juhozapadnej Africe w lětach 1904 do 1908. Serbske Nowiny su 7. februara 2017 skrótka a njedawno wospjet wobšěrnišo wo tym pisali.

Na wšěch pjećdźesat lět wěm, zo je 27lětny Sernjančan Jurij Henčl (swójbne mjeno w ludźe wjace znate njeje) 1907 jako­ gefrajter tak mjenowa­neje škitneje wobsadki w Swakopmund w Němsko-juhozapadnej Africe zemrěł.

Namakawši tule powěsć, pušćich so do susodneje wosady k přirodnemu bratrej w cuzbje zemrěteho. A zhonich, zo bě Juri Henčl 1905 wojak w Kamjencu. Hač bě dobrowólnik abo winowatostny, so wobhonił njejsym. Za piwowym blidom bě Jurij wabjerjam za cuzbnisku legi­ju do pasli zalězł. Hišće samsne lěto jeho do Afriki pósłachu.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND