Analyza fenomena we Łužicy nuznje trěbna

srjeda, 07. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na 20. hłownej zhromadźiznje Domowiny 12. junija w Slepom rozjimachu tež po dwěmaj lětomaj wobnowjeny namjet Jana Nuka, wutworić Zwjazk serbskich šulow.  Foto: Jurij Helgest Na 20. hłownej zhromadźiznje Domowiny 12. junija w Slepom rozjimachu tež po dwěmaj lětomaj wobnowjeny namjet Jana Nuka, wutworić Zwjazk serbskich šulow. Foto: Jurij Helgest

Nestor hibanja Witaj Jan Bart-senior podawa swoje mysle k aktualnym kubłanskim temam w Serbach

tradicionalni rěčnicy„nowi rěčnicy“
teritorijwjesne kónčiny zapadneje Bretonskejecyła Bretonska, tež hłowneho města Rennes
ličba15 000 – 20 000, ale alarmowacy běžny spad ca.
wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND