Zapósłane (17.01.23)

wutora, 17. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

„Domowina postaji prosće přidatne zadźěwki za nowych čłonow załožboweje rady“, pišu kandidatka a kandidataj Serbskeho sejma Marlis Pjacec, dr. Hagen Domaška a dr. Měrćin Krawc po wólbje čłonow załožboweje rady minjeny pjatk, 13. januara. Tak njebu jedne městno zastupowaceho čłona najebać dosć kandidowacych wobsadźene:

Smy so na wólbach wobdźělili, dokelž chcemy so na centralnym městnje rozdźělenja srědkow na dobro serbskeho ludu angažować. Runočasnje smy so z tym, najebać naše kritiske nastajenje napřećo aktualnej politiskej strukturje w Serbach, tež jako akt podaća ruki a podpěry Domowinje k dispoziciji stajili, wšako je so w prěnjej dobje požadanja přemało kandidatow přizjewiło. To smy w swěrnej ­wěrje nastupajo płaćiwy wólbny porjad činili. Tele wólby maja wysoki demokratiski narok, dźe we wolenym gremiju tola wo wužiwanje wysokich sumow zjawnych srědkow, potajkim wo wyšnostny nadawk.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND