Zapósłane (02.02.23)

štwórtk, 02. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Marka Maćijowa z Budyšina wupraja so k póndźelnišej rozprawje wo Zwjazkowym předsydstwje Domowiny:

Z wulkim spodźiwanjom sym w póndźelnišich Serbskich Nowinach čitała, zo je zwjazkowe předsydstwo Domowiny wuběrk wutworiło, kiž ma dźěławosć serbskich radźićelow a strukturu załožby ewaluować. Institucija, kiž so z wjacorymi milionami wot Załožby za serbski lud institucionelnje spěchuje, ma swojeho pjenjezydawarjo ewaluować? Hižo při wólbje nowych załožbowych radźićelow je Domowina dopokazała, zo wšo čini, zo njebychu so hinak myslacy do jich terena zadobyli a byrnjež snano jenož jenički był. Što budźe, hdyž bychu jenož Serbja wo wobsahach a prioritach rozsudźili a tući bychu wot zwjazkoweho předsydstwa wuzwoleni byli?

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND