Zapósłane (16.02.23)

štwórtk, 16. februara 2023
artikl hódnoćić
(1 )

Julian Nyča z Prěčec reaguje na přinošk Marje Macalineje, kotryž bě minjeny pjatk w rubrice SN Zapósłane wozjewjeny.

Dowolam sej někotre linki k přispomnjenjam Marje Macalineje wo „měrliwym dialogu“ a nawjazuju na jeje (wopačne) twjerdźenje, zo dodawanje wójnskeho materiala hišće ženje wójnu skónčiło njeje.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND