Zapósłane (20.02.23)

póndźela, 20. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Monika Süßowa hódnoći wukon ­młodźinskeho dźiwadła w inscenaciji, kotruž běchu sej šulerjo Budyskeho serbskeho internata wobhladali:

Štó hewak měł do młodźinskeho dźiwa­dła hić hač młodźina! 13 šulerkow serbskeho internata wuži njedawno składnosć, sej pjeć swojich sobušulerjow na jewišću wobhladać. Chceće jich komentary słyšeć? „Nam je so jara lubiło, super, jara derje, cool, mega cool, směšne, wotměnjawe, žortne, zajimawe, jónu ­něšto hinaše!“ Móžu so tomu jenož přizamknyć. Po dwěmaj lětomaj pilneho zwučowanja móže so rezultat widźeć dać.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND