Wo „wulkopósłanči Serbow“

srjeda, 01. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (ML/SN). „Po wjace hač 30 lětami nastupi w sakskim kulturnym minis­terstwje jako prěnja žona dr. Madlena Malinkec do zastojnstwa społnomócnjeneje za Serbow.“ Tak rozprawja Berlinski tydźenik Superillu wot 16. februara w dlěšej rozprawje wo tym, zo je 42lětna žona, kotraž je w serbskej swójbje w Hrodźišću wotrostła, nastupiła funkciju zamołwiteje za serbske naležnosće w Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć, kulturu a turizm.

„Často dźe wo pjenjezy. Jenož stabilne financowanje zmóžnja serbsku kulturu zachować, na přikład přez dźiwadłowe předstajenja. Tež změna strukturow je wulka tema.“ Tak cituje Superillu Madlenu Malinkec. „Serbsku rěč a tradicije na wsach su jónkrótne swójske znamjenja regiona, kotrež maja so zachować.“ We wšědnym dnju społnomócnjeneje dźe tež wo pobrachowace fachowe dźěłowe mocy. Faluja pedagogojo, kiž móžeja dźěćom rěč a kulturu posrědkować. Madlena Malinkec je tuž w rozmołwje z Lipšćanskej uniwersitu.

wozjewjene w: Druhdźe wo nas
wjace z tohole wobłuka: « Wo hidźe přećiwo Serbam
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND