Zapósłane (28.04.23)

pjatk, 28. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Jan Nuk z Radworja piše:

Njedawno zhonichmy, zo je bywši sportowy reporter Heinz Florian Oertel zemrěł. Za mnohich z mojeje generacije bě Oertel nimo komentowanja najwšela­korišich sportowych družin wosebje identifikaciska figura měroweje jězby Berlin-Waršawa-Praha. Přez swoje angažowane a zahorjace wašnje měješe wulki podźěl na tym, zo so syła tehdyšich staćanow NDR za tute wubědźowanje za­jimowaše.

Wěm so dopomnić, zo je mje nan w 1950tych lětach z pola pósłał, zo bych poskał doma při radiju a jemu potom­ ­zaso na polu rozprawjał, štó je etapu ­dobył. Tutón zajim, tuta zahorjenosć, je potom tež k tomu wjedła, zo su serbske šule organizowali mjezsobne kolesowarske wubědźowanja. Mje tehdy tež Ralbičanska šula za tajke wubědźowanje přizjewi. Nažel mějach jenož koleso ze železnym ramikom, runym wodźidłom a njespušćomnym rjećazom. Ći faworića, kaž njeboh Józef Frencl abo tež Benedikt Dyrlich, mějachu hižo kolesa z lochkim ramikom a wodźidłom, zhibnjene kaž rohi borana. Tuž běchu na kóncu etapy přeco cyle prědku zaměstnjene.

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND