Přeja sej škit před słóncom

štwórtk, 03. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Kajki da wón nětko běše, lětuši folk­lorny festiwal Łužica 2023, předewšěm wječor w Chrósćicach? Anja Nowakowa je so žonow ze Sernjan a Smječkec ­za jich zaćišćemi a namjetami, zhla­dujo na přichodny festiwal za dwě lěće prašała.

Damaris Handrikowa ze Sernjan: ­Běše to wulkotna składnosć, wustupy wšelakich folklornych cyłkow dožiwić. Smjerdźečan rejowanska skupina a Španičenjo słušachu k mojim wosobinskim faworitam. Wjedro běše překrasne, tuž sym sej wosebje sobotu wječor dołho lubić dała. Za přichodny festiwal bych pak sej płaćizny dla přała zastupny li­sćik jenož za sobotniši wječor.

Juliana Bulankowa ze Sernjan: Nimam ničo wustajeć, wosebje sobotu w Chrósćicach dožiwichmy přewšo krasny wječor z wulkotnej atmosferu. To bě dobra składnosć, přećelow a znatych ­zetkać, kotrychž wšědny dźeń njewidźiš. Njedźelu popołdnju bych sej wjace móžnosćow zaběry runje za mjeńše dźěći přała a horcoty dla tež wjetši škit před słóncom.

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND