Přeradnicy abo partnerojo?

srjeda, 25. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Sahra Wagenknecht wozjewi póndźelu w Berlinje, zo chce swójsku nowu stronu załožić. Maximilian Gruber je měnjenja k tomu zběrał.

Caren Lay, zapósłanča zwjazkoweho sejma za Lěwicu:

„Wustup Sahry Wagenknecht a jeje zwjazkarjow z Lěwicy je njezamołwity. Woni zabudu na stawizny a přeradźa wolerjow a wolerki, wšako su woni Lěwicu wolili a nic Sahru Wagenknecht. Ja zwostanu wězo z politikarku Lěwicy, wšako buch za to wolena. Lěwica je strona, kotraž zastupuje zajimy wuměnkarjow, wuchodnych Němcow a mjeńšinow. Njewobdźělimy so na prawicarskich kulturnych bojach. Mamy nětko šansu zaso rosć, přetož zjawna zwada so nětko skónči a stworimy zaso wobsahowu jasnotu, kotruž je knjeni Wagenknecht často ničiła. Přeprošamy wšitkich ludźi so w Lěwicy angažować – wosebje tež Serbowki a Serbow. Runje nětko! Móžemy so skónčnje zaso na to koncentrować za socialnu runoprawosć wojować. Do dźěła zdar!“

Marja Michałkowa, něhdyša zapósłanča w zwjazkowym sejmje za CDU:

wozjewjene w: Měnjenja
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND