Zapósłane (18.12.23)

póndźela, 18. decembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Günter Sodan, bywši wjesnjanosta Malešanskeje gmejny, je našoł „Wuznamne wotkryće za swět pčołarjow“:

Hadam Bohachwał Šěrach (1724– 1773), serbski ewangelski farar w Bu­dyšinku, běše tež jako spisowaćel jara ­aktiwny. Wulku kedźbnosć zbudźi ze swojimi publikacijemi wo pčołarstwje.

W swójskich studijach Šěrachoweje fachoweje literatury wo pčołach sym, po mojim měnjenju, sensacionelny fakt wotkrył. Dotal su naši pčołarjo z toho wuchadźeli, zo běše hač do něhdźe lěta 1853 wuwzaćnje ćěmna pčołka (apis mellifera) naša domjaca pčołka.

Šěrach pak wopisuje w swojej knize „Melitto Theologia“ 1767 hižo matku swojich domjacych pčołkow (kotrež so hižo w lěsu njeplahuja) sćěhowace: „Wona je woprawdźe rjeńša dyžli kóžda druha pčołka, přetož sym sej wšitke pčoły njeličomne razy wobhladował. Na chribjeće je wona cyle swětłobruna a jeje brjuch je ćěmneje złotožołteje barby.“

wozjewjene w: Zapósłane
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND