Kummer młodźinski sportowc lěta

wutora, 28. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Elias Kummer z mytom „młodźinski sportowc lěta 2024“  Foto: Elias Kummer Elias Kummer z mytom „młodźinski sportowc lěta 2024“ Foto: Elias Kummer

Wokrjesny sportowy zwjazk Budyšin bě srjedź meje młodźinskich sportowcow lěta za wosebite wukony abo za čestnohamtski angažement wuznamjenił. Jedyn z mytowanych bě Elias Kummer z Budyšina.

Prawy multitalent by so móhło rjec. Kummer hraje mjeztym druhe lěto wolejbul w sportowym towarstwje Viktoria Worklecy. Tam je kapitan druheho mustwa, z kotrymž su tutu hrajnu dobu, hač na jednu hru wšitko dobyli. Tež U20 mustwo bě Elias Kummer hač do sakskich mišterstwow wjedł. Hladajo na dobry hrajny niwow je so jemu tež poradźiło, krute městno w prěnim mustwje namakać. Dokelž ma 17lětny hišće młodźinski hrajny pas, smě we woběmaj mustwomaj hrać. Tež ze Serbskim gymnazijom Budyšin je so Elias přeco zaso na krajnych wolejbulowych mišterstwach wobdźělił a bu tam wjac króć jako najlěpši hrajer wubědźowanja mytowany. Sportowa družina při wysokim saku pak je hakle nowe wuwiće Kummeroweje sportoweje karjery.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND