Spěchowanje tež we łužiskej jězorinje zahajene

pjatk, 09. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Za wjesne kónčiny su w Sakskej loni nastajili tak mjenowane wuwićowe strategije (LES) we wobłuku spěchowanskeho programa Leader ze zaměrom, zo so zjawne spěchowanske srědki na dobro wuwića wjesnych kónčin zasadźa. Zwoprawdźenje LES we łužiskej jězorinje pod hesłom „Wot hórnistwa k turistiskej a energijowej kónčinje“ přinošuje k polěpšenju žiwjenskeje kwality na kraju a wožiwjenju hospodarstwa regiona.

Runja druhim spěchowanskim regionam Sakskeje je so tež w spěchowanskim regionje łužiska jězorina zahajiła prěnja namołwa k zapodaću projektow k pře­sadźenju wuwićoweje strategije spěchowanskeho programa Leader.

Městna akciska skupina (LAG) łužiskeje jězoriny je runje tak kaž wšě dalše spěchowane kónčiny zhromadnje z woby­dlerjemi, předewzaćemi, towarstwami a komunami za wjesne kónčiny wudźěłała wuwićowu strategiju. To bě zakład, zo stanje so z připóznatej spěchowanskej kónčinu. Nětko smědźa so nadźijeć finacowanja projektow ze spěchowanskich pjenjez Europskeje unije a Swobodneho stata Sakskeje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND