Na wosebitej bursy móža zajimcy symjo měnjeć

wutora, 01. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (SN/MiR). Stare a woblubowane družiny symjenja budu tema prěnjeje symjenjoweje bursy w Njebjelčicach. „Smy jara zbožowni, zo je sej towarstwo k zachowanju mnohotnosće wužitnych rostlin (VEN) našu gmejnu a jeje towarstwa za partnerow w Kamjenskej kónčinje wupytało“, wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) powěda, „wšako dźiwamy tule na trajne, to rěka do přichoda wu­směrjene plahowanje rostlin, tak zo móhli tež hišće naše wnučki z nich čerpać.“

13. měrca ma so bursa, prěnja w Kamjenskej kónčinje, na žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma wotměć. W Budyšinje přewjedźechu spočatk februara mjeztym pjate tajke zarjadowanje. Poskitk w Njebjelčicach měri so na zahrodkarjow­ a małoratarjow. Při tym pak njeměli so jenož ći narěčeni čuć, kotřiž sami symjo produkuja. Organizatorojo, Njebjelčanska gmejna, wuměłstwowe towarstwo Kamjenjak kaž tež tamniše domizniske a kulturne towarstwo, přeprošeja wšitkich, tež tych, kotřiž chcedźa sej jenož symjo za swójsku po­trjebu wobstarać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND