Stefan Triebs: „Čujemy so wopušćeni a zludani!“

štwórtk, 31. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Sven Graff (Radworska agrarna tzwr) a  Matej Korjeńk (Sorabija agrarna AG Róžant) w Lejnje  Foto: Bianca Šeferowa Sven Graff (Radworska agrarna tzwr) a Matej Korjeńk (Sorabija agrarna AG Róžant) w Lejnje Foto: Bianca Šeferowa

Lejno (SN/BŠe). „Smy sej přezjedni, zo was tuchwilne płaćizny za mloko a mjaso jara wobćežuja, dokelž to hižo dlěje tak dźe. To pak so krótkodobnje změnić njehodźi“, rěka we wotmołwje sakskeho ratarskeho ministra Thomas Schmidta (CDU) na zjawny list Sakskeho burskeho zwjazka. List běchu 3. februara ministerskemu prezidentej Stanisławej Tilichej (CDU) přepodali. Po sydom tydźenjach su nětko skónčnje wotmołwu dóstali. „Čujemy so wopušćeni“, zwurazni předsyda burskeho zwjazka regiona Budyšin-Kamjenc Stefan Triebs na dźensnišej sobustawskej zhromadźiznje w Lejnje. Runje nětko, hdyž je Stanisław Tilich prezident Zwjazkoweje rady, so zastupjerjo ratarjow nadźijachu, zo móhli situaciju wužić a na dramatiske połoženje zawodow skedźbnić. „Smy zludani, zo njeje wón, ale ratarski minister wotmołwił“, Triebs wobžarujcy rjekny. Nadźijeli su so na podobnu reakciju kaž w Durinskej, hdźež bě ministerski prezident Bodo Ramelow (Lěwica) na zjawny list ratarjow reagował a jich na rozmołwu přeprosył.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND