Rezerwat na prašenja UNESCO wotmołwić dyrbjał

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Detlef Ast skedźbnja před Domom tysac hatow na přirodowe wiki 23. apryla.  Foto: Bianca Šeferowa Detlef Ast skedźbnja před Domom tysac hatow na přirodowe wiki 23. apryla. Foto: Bianca Šeferowa

Stróža (SN/BŠe). Ewaluacija, kotraž so kóžde dźesać lět přewjeduje, je zamołwitych biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty minjene měsacy chětro zaběrała. Na cyłkownje 170 prašenjow wopřijace přepytowanje UNESCO mějachu w Stróži wotmołwić. Rozprawu su w měrcu zwjazkowemu ministerstwu za wobswět přepodali. W meji abo juniju chcedźa zamołwići UNESCO a sobudźěłaćerjo rezerwata kónčnu diskusiju wo njej zarjadować. Hižo loni nazymu poby komisija hižo we Łužicy a bě sej tam rezerwat bliže wobhladała. Klětu pak hakle wo tym rozsudźi, hač budźe tón dale k swětowemu kulturnemu herbstwu słušeć. Kaž komisariski nawoda rezerwata Torsten Roch na wčerawšej nowinarskej rozmołwje zdźěli, su wuhlady za to jara dobre. Zdobom předpołoži wón lońšu bilancu dźěławosće biosferoweho rezerwata. „W zasadnych dypkach družinoškita a dlěšeje skutkownosće wobhospodarjenja płoninow móžachmy niwow zašłych lět dźeržeć abo samo stopnjować“, Roch wujasni. Nimo škitanych družin pak ma wón wuwiće ekologisce skutkownych hospodarskich formow za hłowne dźěło rezerwata.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND