Spokojnosć so na wukony wuskutkuje

srjeda, 31. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Před tydźenjomaj je předewzaće Itelligence na Słonoboršćanskej přemysłowej přestrjeni nowe běrowowe twarjenje wote wrěło. Tam wjesela so sobudźěłaćerjo nětko nad přihódnej nowowuhotowanej ležownosću z jědźernju. Foto: SN/Maćij Bulank Před tydźenjomaj je předewzaće Itelligence na Słonoboršćanskej přemysłowej přestrjeni nowe běrowowe twarjenje wote wrěło. Tam wjesela so sobudźěłaćerjo nětko nad přihódnej nowowuhotowanej ležownosću z jědźernju. Foto: SN/Maćij Bulank

Maja-meble a Itelligence – dwě dospołnje wšelakej předewzaći na wsy

Skićamy swojim přistajenym mnohe swobody.

Poprawom orientuja so předewzaća bóle­ na to, zarjadować swoje stejnišća w městach abo samo metropolach Němskeje. Najebać to su zawody, kotrež so wědomje za wjes rozsudźeja. Při tym hraje wězo rólu, zo maja tam wjac městna a móža swoje stejnišćo dale rozšěrić. Přiwšěm su we wjesnych kónčinach tež ćeže, wosebje infrastruktury dla.

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Wukubłanska nawodnica w zawodźe Maja-meble Antje Schneider pokazuje wučomnicy Danje Jannasch dźěło na kompjuteru. Kóžde lěto chce zawod 20 wučomnikow w jednotliwych wobłukach wukubłać. Foto: Antje Schneider
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND