Polěpša nětko kwalitu wody

póndźela, 05. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Zaměrnje chce Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa LMBV kwalitu wody we łužiskich jězorach polěpšić. Minjeny pjatk poswjećichu za  to  saněrowansku łódź, kotraž je nětko najprjedy raz na Parcowskim jězoru zasadźena. Foto: Andreas Kirschke Zaměrnje chce Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa LMBV kwalitu wody we łužiskich jězorach polěpšić. Minjeny pjatk poswjećichu za to saněrowansku łódź, kotraž je nětko najprjedy raz na Parcowskim jězoru zasadźena. Foto: Andreas Kirschke

Saněrowansku łódź „Klara“ na Parcowskim jězoru poswjećili

Lejno (AK/SN). We łužiskej jězorinje maja wšitke wodźizny dobru kwalitu wody měć. Wo to stara so nětko saněrowanska łódź z mjenom „Klara“. „Zaměr je we wšitkich jězorach samoregulowacy wobběh wody. Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) je nětko ofensiwu zahajiła“, podšmórny minjeny pjatk sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD). Wón a dalši čestni hosćo, mjez nimi tež Klara Schorisch z rjadownje 6L Grodkowskeho Erwina Strittmatteroweho gymnazija, su łódź poswjećili.

19 z cyłkownje 36 wodźiznow łužiskeje jězoriny ma hižo neutralnu ph-hódnotu 7. Łódź stara so nětko wo tamne jě­zory, kotrež su zdźěla jara kisałe. „Wona dźěła z najmodernišim GPS-systemom a ze solarnej techniku a postaja dokładnje wodowe parametry. To je móžno přez snadnu nurjensku hłubokosć. Tak mó­žemy tež při niłkej wodźe zaměrnje saněrować“, wuswětli bywši nawoda LMBV, šef­inženjer Klaus Zschiedrich.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND