Jězbne plany bórze serbske?

wutora, 21. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W zaměrowym wobchadnym zwjazku Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) rozjimuja tuchwilu naćisk bliskowobchadneho plana 2017. Hač do minjeneho pjatka bě dokument zjawnje wupołoženy. Nětko je hišće na internetnych stronach ZVON přistupny, zo by jeho jednaćelnja hač do 3. měrca stejišća k tomu přijimała.

Budyšin (SN/at). ZVON chce serbskej rěči přichodnje wjetši wuznam přicpěwać. „We wothłosowanju z nadawkarjemi zjawneho nadróžneho wosoboweho wobchada (ÖSPV) je tu předewšěm zmysłapołne, tole při wuhotowanju jězbnoplanowych medijow wobkedźbować“, rěka k tomu w naćisku bliskowobchadneho plana. Wuprajenja nastupajo serbskorěčne připowědźenje zastanišćow w busach abo ćahach pak njejsu žane podate. W naćisku čitaš k tomu lapidarne „připowědźe w němskej a při sylnje wužiwanych zastanišćach tež w druhich rěčach“.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND