Na mnohe wašnje hosćom serbske wobsahi zbližić

pjatk, 24. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez prěnimi wopytowarjemi móžachu nawodnica turistiskeje informacije we Wojerecach Laura Schmidt (nalěwo) a jeje sobudźěłaćerce Anja Heeger a Nathalie Kajunke Ilsu Mudra a Christu Bartsch (wotprawa) witać.  Foto: Andreas Kirschke Mjez prěnimi wopytowarjemi móžachu nawodnica turistiskeje informacije we Wojerecach Laura Schmidt (nalěwo) a jeje sobudźěłaćerce Anja Heeger a Nathalie Kajunke Ilsu Mudra a Christu Bartsch (wotprawa) witać. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Krajej přesahowacy turistiski zwjazk Łužiska jězorina je nowy wobhospodarjer turistiskeje informacije we Wojerecach. Na stejnišću woby­dlerskeho centruma Piwarska 1 ma so wona na informaciski a serwisowy centrum za turistow wuwić. Personal dotalneho zarjadnišća je wostał, podružne zrěčenje z wotnajerku kulturnej fabriku płaći wot 1. januara, podšmórny jednaćelka turistiskeho zwjazka Kathrin Winkler wčera na wotewrjenju noweho domicila.

Při zachodźe informuja wobrazowki wo łužiskej jězorinje. Wosrjedź rumnosće steja tři prezentaciske kóstki. „Tam móža so poskićerjo předstajić. Móžne temy su stawizny a nastaće łužiskeho laneho wolija abo šiće narodneje drasty“, rozłoži nawodnica informacije Laura Schmidt z Kamjenca. Jej poboku stej sobudźěłaćerce Anja Heeger z Wojerec a Nathalie Kajunke z Łutow. Jim přidruži so přichodnje Wojerowčanka Ulrike Schwender.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND