Piwarnju dale ponowjeja

wutora, 21. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nowy silo, zo móhli słód za warjenje piwa składować, su minjeny pjatk do Kulowskeje piwarnje zatwarili.  Foto: Mandy Fürst Nowy silo, zo móhli słód za warjenje piwa składować, su minjeny pjatk do Kulowskeje piwarnje zatwarili. Foto: Mandy Fürst

Kulow (MFü/SN). Hnydom dwaj wulkej kranaj swědčeštej minjeny pjatk wo ­nowosćach na terenje Kulowskeje měšćanskeje piwarnje. Z nimaj manewrěrowachu nowej silej přez třěchu do produkciskeho twarjenja. Šěsć tonow ćežki nastroj je tři króć šěsć króć šěsć metrow wulki a wopřijima dwójce 25 tonow słoda (Malz). Ponowjenje přijimanja surowiznow, jich skadowanje a rjedźenje słoda k warjenju piwa je dźěl wobšěrneho ponowjenja produkciskeje připrawy tradiciskeho zawoda, kotryž je před lětomaj swój 75. firmowy jubilej swjećił a tak 661lětne piwowarske stawizny w Kulowje žiwe dźerži. Přichodny krok budźe, tak mjenowany warjenski dom ponowić. Dołhodobnje chcedźa piwowarske pro­cesy awtomatizować. Jeničce stara toł­černja (Schrotmühle) z lěta 1935 dale spušćomnje dźěła.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND