Brunicowa politika rozsudźa wo přichodźe

srjeda, 22. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Personalny rada LEAG dr. Michael von Bronk je wčera w Choćebuzu 136 nowym fachowcam wukubłanske wuswědčenje přepodał.  Foto: Jost Schmidtchen Personalny rada LEAG dr. Michael von Bronk je wčera w Choćebuzu 136 nowym fachowcam wukubłanske wuswědčenje přepodał. Foto: Jost Schmidtchen

Choćebuz (JoS/SN). Wuwjazanje wučomnikow ma w stawiznach łužiskeho wuhla a energije lětdźesatki trajacu tradiciju. Łužiska energijowa a hórnistwowa towaršnosć LEAG z njej pokročuje. Tak je wčera 136 čerstwje dowukubłanych fachowcow swoje powołanske žiwjenje zahajiło. Na swjedźenskim akće na žurli hłowneho sydła LEAG w Choćebuzu su jich wuwjazali.

Młodźi fachowcy běchu w dualnym systemje wěsty a wysokokwalitny čas wukubłanja přešli. Dźak za to sposrědkowa LEAG wobdźělenym powołanskim centrumam, wukubłanskim partneram kaž tež mjeztym wjac hač tysac čestnohamtskim wukubłarjam na dźěłowych městnach. Z wuwjazanych nowych fachowcow přewozmje LEAG 127. K přewzaću telko wučomnikow bě so přede­wzaće ze zrěčenjom zawjazało a je tak dale zaměrnje spjelnja, rěkaše na wčerawšim swjedźenskim akće.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND