Zhromadnje za rozrisanjemi pytać

štwórtk, 23. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Katharina Landgraf, Marja Michałkowa (wobě CDU) a Stefan Triebs w rozmołwje w Berlinje.  Foto: Daniel Hensel Katharina Landgraf, Marja Michałkowa (wobě CDU) a Stefan Triebs w rozmołwje w Berlinje. Foto: Daniel Hensel

Lejno (SN/BŠe). Delegacija regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc bě so hižo 10. měrca z politiskimi zastupjerjemi, zapósłančomaj zwjazkoweho sejma Marju Michałkowej (CDU) a Katharinu Landgraf (CDU) kaž tež parlamentariskim statnym sekeretarom w ministerstwje za ratar­stwo Peterom Bleserom (CDU), w Berlinskim zwjazkowym sejmje zetkała. Hłowna tema rozmołwy bě połoženje ratarskich zawodow Budyskeho wokrjesa. „Chcychmy naše starosće hnydom na prawym městnje w Berlinje zwuraznić“, wu­zběhny předsyda regionalneho burskeho zwjazka Stefan Triebs dźensa na informaciskim zarjadowanju w Lejnje.

W stolicy dźě tworja politiske rozsudy, kotrež tež za burow płaća. Runje wottam čakaja wone na wšelake wažne rozrisanja. Na přikład njeje dotal nowa směrnica za hnojenje jasna. Tež na rozsud nastupajo zaničowanski srědk glyfozat ratarjo čakaja. „Politikarjo měli z potrjechenymi za rozrisanjemi pytać“, Stefan Triebs podšmórny. Kriza wosebje plahowarnjow skotu njeje dawno hišće přewinjena. Přeco hišće su eksistency wohrožene.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND