Komplikowane wužadanja

póndźela, 27. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mjenje milinarnjoweho wukona, mjenje wuhla. A mjenje wučomnikow?

Choćebuz (JoS/SN). Njewěstosć w Slepjanskej wosadźe kaž tež we wokolinje Wjelceje nastupajo wuwiće brunicoweju jamow Wochozy II a Wjelcej II dale traje. „Politiske a wičnohospodarske wuměnjenja kóždežkuli planowanje poćežuja“, rjekny personalny předstejićel LEAG dr. Michael von Bronk minjenu wutoru w swojej narěči składnostnje wuwjazanja 136 wučomnikow předewzaća w Choćebuzu. Połoženje, wot politiki zawinjene, twori njestabilitu. Rozsudne prašenje za LEAG je, kotre inwesticije ma zwoprawdźić. W tymle zmysle rozsudźi skónčnje politika w Němskej ze swojej poziciju k wudobywanju, zlěpšowanju a zmilinjenju brunicy wo přichodźe předewzaća. Dr. von Bronk zawěsći, zo nowy mějićel łužiskeje brunicy kruće k tomu steji, brunicu a milinarnje dale wuwiwać. „Tak widźane móžemy na wěsty přichod našeho předewzaća hladać. Pola Vattenfalla njeby to hižo zaručene było.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND