Nalěćo w Hornjej Łužicy dźěłowe městna přinjesło

póndźela, 03. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CK/SN). W měrcu bě we wuchodnej Sakskej 24 051 bjezdźěłnych re­gistrowanych, 1 239 mjenje hač měsac do toho. Po słowach Thomasa Berndta je nalěćo wočakowany rozmach na dźěłowych wikach přinjesło. Tole wotbłyšćowaše so w tym, zo potrjeba za fachowcami přiběraše, praji šef Budyskeje agentury za dźěło.­ Z 1 251 nowymi swobodnymi městnami přińdźe najwjetši dźěl znowa z firmow za dźěło na čas, ale ze 732 městnami tež nahladna ličba z předźěłaceho přemysła kaž mašinotwarstwa, metal­ předźěłaceje industrije a ze zhotowjenja picy. Kwota bjezdźěłnosće wučinja we wobłuku agentury dohromady 8,4 procenty. Rozdźělene po regionach saha paleta wot 4,2 procentow w Radebergu hač k 12,7 procentam w Zhorjelcu.

Kaž Thomas Berndt rozłoži, nima pohib na dźěłowych wikach jeno sezonalne přičiny. Sobudźěłaćerjo agentury móža tuchwilu 4 154 swobodnych dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom poskićeć. To je štwórćina wjace hač před lětom. „Sym optimistiski, zo so dźěłowe wiki dale pozitiwnje wu­wija“, potwjerdźi Berndt.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND