„Čerwjena nitka“ wukrajnym fachowcam

wutora, 04. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Dźěłowe wiki Budyskeho wokrjesa su mjez wukrajnymi fachowcami prašane. Tole zdźěla Lars Eibisch, nawoda wotrjada za wukrajnikow Budyskeho krajnoradneho zarjada. Tak pytaja stajnje zaso absolwenća z Čěskeje za dźěło- wym abo wukubłanskim městnom. Managerojo abo wědomostnicy z cyłeje Europy chcedźa w Hornjej Łužicy skutkować. Tola tež personal za hladanje starych a chorych, wosebje z aziskich krajow, pyta tule za dźěłowym městnom.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND