Tež domizna skići tójšto powołanskich móžnosćow

štwórtk, 27. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo Rěčičanskeje swobodneje šule zajimowachu so wosebje za móžnosće wukubłanja w lijerni SLR Halštrowska Hola tzwr.  Foto: Jost Schmidtchen Šulerjo Rěčičanskeje swobodneje šule zajimowachu so wosebje za móžnosće wukubłanja w lijerni SLR Halštrowska Hola tzwr. Foto: Jost Schmidtchen

Wjelcej (JoS/SN). Šesty raz mějachu šulerjo z Łužicy přiležnosć, wo swójskim powołanskim přichodźe na wikach, lětsa we Wjelceji so wobšěrnje informować. We wopytowarskim centrumje exkursio předstaji jim wčera 76 poskićerjow, mjez druhim tež fachowe a wysoke šule z Braniborskeje a Sakskeje, wukubłanske a studijne móžnosće. To bě prawdźepodobnje pokładnišćo pozdźišeho powołanskeho wuwića. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (CDU) rjekny na zahajenju powołanskich wikow: „Dźensniši šulerjo su fachowcy přichoda. Při telko wukubłanskich a powołanskich móžnosćach, kotrež tule rozłožeja, so wudani wo tym rozmyslować, zo wostanješ w domiznje. Kóždy móže sej tu perspektiwy přichoda wotkryć.“ Poskitk tež mnozy młodostni wužiwachu­. Někotre šule běchu swojich šulerjow zaměrnje na powołanske wiki přihotowali.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND