Hórniski zarjad chce so starać

štwórtk, 27. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Přirodoškitarjo warnuja před arsenom w błóće Sprjewje

Podstupim (dpa/SN). Braniborski hórniski zarjad chce pokiwy na wulku koncentraciju arsena w zerzawym błóće podłu błótowskich groblow pruwować. „Staramy so wo to“, rjekny prezident zarjada Hans-Georg Thiem powěsćerni dpa. Wón zdobom na to skedźbni, zo je z wašnjom, groble (rěčki) prawidłownje wubagrować a błóto najprjedy raz k sušenju na jich kromje składować. Material woža pozdźišo na deponiju.

Přirodoškitny zwjazk BUND bě chemisku analyzu předpołožił. Po njej je mnóstwo arsena w błóće wjetše hač dowolene. Při tym BUND z toho wuchadźeše, zo błóto na kromje groblow ležo wostanje.

Thiem rozłoži, zo železowy hydroksid, kotryž wobstajnje brunu Sprjewju zawinuje, arsen wjaza. Wón njewěri, zo arsen z brunicowych jamow pochadźa. Tón so we wěstej koncentraciji w přirodźe jewi. Ratarske hnojiwa k tomu přinošuja, zo jeho koncentracija dale přiběra.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND