Wukubłanje je za 42lětnu přidružnicu kaž lotowe dobyće

srjeda, 10. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Jednaćel Miłočanskeho logistiskeho předewzaća Misalle Justus Große z přistajenej Dianu Gerber, kotraž wobdźěla so na spěchowanskim programje WeGebAU dźěłoweje agentury Foto: Constanze Knappowa Jednaćel Miłočanskeho logistiskeho předewzaća Misalle Justus Große z přistajenej Dianu Gerber, kotraž wobdźěla so na spěchowanskim programje WeGebAU dźěłoweje agentury Foto: Constanze Knappowa

Diana Gerber z Worcyna je so jako přidružnica w Miłočanskim transportnym předewzaću Missale požadała a hišće raz wukubłanje zahajiła. Bórze změje kónčne pruwowanje.

Prěnje nakładne awto je Diana Gerber hižo na turu pósłała, do Berlina ze spřihotowanej škleńcu. Na to je přichodna překupča za logistiske posłužby wězo tež trochu horda. W meji ma wona pisomne pruwowanje, ertne zakónčace slěduje potom w awgusće. Poprawom, tak Worcynjanka powěda, nochcyše ženje w běrowje dźěłać. Kaž pak so nětko wukopa, je to jeje wusonjene powołanje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND