Staraja sowo krute dźěle w karoserijach

srjeda, 10. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Halštrow. W kóždym awće, kotrež­ jězdźi po dróhach Němskeje, tči kusk Hornjeje Łužicy, wšako su mnohe předewzaća regiona dodawarjo awto­mobi­lowej branši. K najwuznamnišim słuša bjezdwěla Halštrowska stancowarnja L + W, přisłušaca předewzaću Linde + Wiemann tzwr ze sydłom w hessenskim Dillenburgu. Kaž mnohe zawody awtomobiloweje branše chce so tež Halštrowski zaměrnje dale wuwić. „Tuchwilu twarimy na Rušičanskim přemysłownišću našu tak mjenowanu twornju II, z kotrejž přestrjeń podwojimy“, wu­swětla nawoda zawoda Frank Berthold.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND